Hiển thị một kết quả duy nhất

680.000
650.000
500.000
500.000